Kursbeskrivning

Om motorsågen och röjsågen skulle uppfinnas i dag skulle den med största tveksamhet godkännas, om den överhuvudtaget alls skulle godkännas. Det finns inget verktyg i skogen i dag som orsakar mer olyckor är just dessa röjningsverktyg. Kursen ger dig ett bevis på att du har behörig kompetens att utföra röjningsarbete i kraftledningsgator på ett säkert sätt.

Motorsågskörkortet är klassat i tre olika nivåer, där varje nivå har skräddarsytts efter användarens behov. För att vandra uppåt i klasserna måste du avverka dem i tur och ordning; först A sen B och sist C.

Klasserna D, E och F (Linjearbete/Extremarbete), E (Trädbeskärning/skylift) och F (Räddningstjänst) är ännu inte färdigplanerade. I den här kursen går vi igenom både klass A och klass B

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Erfarenhet av röjning är en fördel

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med exempelvis verkapning, relevanta byggarbeten och trädfällning

Kursens mål

  • Att på ett säkrare sätt hantera motorsågen
  • Att förlänga utrustningens livslängd och funktion genom underhåll.
  • Att få en bättre förståelse för röjningsarbetets påverkan på naturen.

Kursinnehåll

  • Egna förstudier till klass A-reglerna
  • Utrustning
  • Vedkapning
  • Byggarbeten
  • Trädfällning

Antal deltagare

Max 10 deltagare