Kursbeskrivning

Lär dig om de senaste forskningsrönen om hjärnan och kommunikation samtidigt som du får en stabil grund i klassisk retorik.
Kursen bygger på en kombination av klassisk retorik och den nyaste forskningen om hjärnan och kommunikation. Du får lära dig om kroppsspråk, röst- och berättarteknik såväl som hur du
planerar och framför din presentation på ett engagerande sätt.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs men det är en fördel om du själv känner att du har en viss kontroll över din nervositet och vill lära dig hantera den ännu bättre. 

Övningar

Du får öva dig på presentation, retorik, struktur och PowerPoint-teknik.
Coaching ges både individuellt och i grupp, och du får även en
videoinspelning av ditt framförande.

Kursinnehåll

 • Modern forskning
 • Stark retorik
 • Tydligare och effektivare presentationer
 • Kroppsspråk
 • Funktionell gestik
 • Ögonkontakt
 • Fyra röstinstrument
 • Förberedelser
 • En psykologiskt optimerad struktur
 • Reducera och hantera din nervositet
 • Inledning och avslut i din presentation
 • En tydlig röd tråd
 • Struktur för att bygga en presentation
 • Skapa och bibehåll intresse
 • Kryddor och minnestekniker
 • Optimala manus
 • Hur du undviker ”Death by PowerPoint”
 • Alternativa hjälpmedel

Antal deltagare

Max 12 deltagare.