Kursbeskrivning

Den här utbildningen ger dem som arbetar med lift en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som använder dig av mobila arbetsplattformar.

Kursens mål

Efter genomförd utbildning skall deltagaren på ett effektivt och säkert sätt kunna använda och arbeta i en mobil arbetsplattform.

Kursinnehåll

  • Uppbyggnad av plattformar.
  • Mobila arbetsplattformar olika driftsystem.
  • Manövrering och egenskaper hos olika typer plattformar.
  • Användningsområde och användningsvillkor.
  • Begränsningar, säkerhetsbestämmelser.
  • Underhåll och kontroll