Kursbeskrivning

En komplett kurs för behörighetsutbildningen FSD-5115 för mjuklödning.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Godkänd synundersökning enligt kraven i FSD5115. Verktygsvana och helst någon tidigare erfarenhet av lödning

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal som arbetar med tillverkning och service av elektronikutrustningar för mera kvalificerade tillämpningar.

Kursens mål

 • Att ge grundliga kunskaper i vanlig lödning och motståndslödning.
 • Öka kunskapen kring olika tekniker och metoder.
 • Effektiv och säker lödning.
 • Att i detalj redogöra för lödningens principer och lödverktygens funktion och skötsel.
 • Att kunna genomföra kvalificerade lödningar på de vanligast förekommande komponenterna.

Kursinnehåll

 • Genomgång av standarder
 • Grundläggande lödteori
 • Praktiska lärarledda lödövningar
 • Genomgång av FSD 5115
 • Prov på lod och flussmedels egenskaper
 • Vätning
 • Temperaturområden
 • Hållfasthet
 • Underhåll
 • Driftsäkerhet

Antal deltagare

Max 10 deltagare