Kursbeskrivning

Arbetsmiljöverket har kommit med nya arbetsmiljöföreskrifter, 2015:4, som ska hjälpa arbetsgivaren att jobba förebyggande med Organisatorisk och Social ohälsa. Social ohälsa har de senaste fem åren ökat med 70% på våra arbetsplatser. En stor del av dessa är stressrelaterade sjukdomar. Mindfulness är ett fint verktyg för att minska på stressen.

Under en dag kan ni djupdyka i ämnet Mindfulness för att få ett verktyg till att hantera stress. 

Kursen innehåller inspirationsföreläsningar och praktiska övningar i grupp. Deltagarna får tillgång till en APP där de kan öva hemma eller på arbetsplatsen efter utförd utbildning.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

För de som vill få ett verktyg att hitta balans i tillvaron och minska sin stress.

Kursens mål

För att få tillgång till dina resurser, öka din förmåga att fokusera, minska stressen och hitta ett sätt att återhämta dig rekommenderar vi varmt en dag med Mindfulness. 

 • Ökad effektivitet
 • Minskad tankestress
 • Förbättrad återhämtning
 • Bättre kommunikation i arbetsgruppen
 • Ökad närvaro och större uppmärksamhet på det man gör

Kursinnehåll

 • Introduktion till Mindfulness
 • Ett liv med autopilot
 • Hur fungerar vår hjärna? 
 • Medveten måltid
 • Våra attityder
 • Lyssna på din kropp
 • Praktiska övningar

Antal deltagare

20 personer