Kursbeskrivning

Arbetsmiljöverket har kommit med nya arbetsmiljöföreskrifter, 2015:4, som ska hjälpa arbetsgivaren att jobba förebyggande med Organisatorisk och Social ohälsa. Social ohälsa har de senaste fem åren ökat med 70% på våra arbetsplatser. En stor del av dessa är stressrelaterade sjukdomar. Mindfulness är ett fint verktyg för att minska på stressen.

Kursen innehåller inspirationsföreläsningar och praktiska övningar i grupp och på egen hand.
Deltagarna får tillgång till en APP där de kan öva hemma eller på arbetsplatsen under samt efter utförd utbildning. 

Utbildningens längd

6 tillfällen på 12 veckor, 1,5 h åt gången
Deltagarna övar på egen hand 2*10 minuter per dag.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgupp

För ledningsgrupper och arbetsgrupper.

Kursens mål

Mindfulness träning ger resultat i en lednings- eller arbetsgrupp på flera områden exempelvis: 

  • Minskad stress och återhämtning
  • Ökad koncentrationsförmåga och fokus
  • Bättre kommunikation
  • Närvaro i både uppgift och relation

Kursinnehåll

1. Enkel förstudie innan projektstart
Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd fastställer vi tillsammans med er övningar på arbetsplatsen som skall leda till ett förändrat beteende. 

2. Inspirationsföreläsning
En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen. 

3. Gruppen tränar.
Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet Mindfulness vid stress, som genomförs 2 ggr 10 min per dag. Kursen pågår i 12 veckor. En handledare följer gruppen och träffar gruppen vid 6 tillfällen, 1,5 timme per gång. Telefon och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en. 

4. Efter genomförd träning
Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för framtagande av arbetssätt och ramverk för företagets och arbetsgruppernas fortsatta utveckling. Framtagning av handlingsplan. 

5. Implementering
Möjlighet till uppföljningsträffar för implementering av handlingsplaner. Rekommenderat 1-2 gånger med ca 2 månaders mellanrum. 

Antal deltagare

20 personer