Kursbeskrivning

Varje enskild individ är en del av vår ekologiska motor. Att organisationer och individer i dag arbetar mer miljöinriktat har sin naturliga förklaring i att spara befintliga resurser och skapa en hälsosammare värld att leva i. Vår kurs i ämnet ger dig som deltagare en god inblick och kunskap i behovet av miljöarbete, vilka krav som ställs på er organisation och hur ni kan jobba med era miljöproblem.

Utbildningens längd

En halv dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

All personal som är delaktig i företagets löpande produktion

Kursens mål

 • Grundläggande kunskap om ekologi och vårt miljöansvar
 • Insikt i hur andra organisationer jobbar med miljö i dag
 • Vilka är kraven inom miljölagstiftning i dag
 • Vilka är våra miljöproblem och hur kan vi jobba med dem

Kursinnehåll

 • Kvalitetsarbetets bakgrund och historik
 • Grundläggande ekologiska samband
 • Vilka drivkrafter finns för miljöarbete?
 • Hur arbetar offentliga verksamheter och företag med miljöfrågorna idag?
 • Miljöproblem och hur vi arbetar för att lösa dem
 • Våra miljöproblem (den egna verksamheten)
 • De nationella miljökvalitetsmålen
 • Miljölagstiftning
 • Nationella och internationella åtaganden
 • Hur kan jag bidra till en minskad miljöpåverkan i mitt arbete och i mitt privatliv?
 • Got Events Miljöarbete och miljödiplomering

Antal deltagare

Max 10 deltagare