Kursbeskrivning

Miljö på väg är en helhetskurs kring ämnet miljö på väg. Kursen behandlar allt från vägverkets miljökrav till varje individs agerande. Kursen uppfyller vägverkets krav och ger ett gällande certifikat i fem år.

Utbildningens längd

4 timmar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på eller kring väg

Kursens mål

  • Bättre insikt och kunskap kring de miljörelaterade frågorna på en arbetsplats vid väg.

Kursinnehåll

  • Vägverkets miljökrav
  • Vilka är miljöproblemen?
  • Vilka krav ställs i upphandlingen
  • Användningen av miljökunskaper
  • Individens miljöarbete
  • Förebyggande miljöarbete

Antal deltagare

Max 15 deltagare