Kursbeskrivning

En träffsäker grundkurs för projektplaneringsverktyget Microsoft Project där du som deltagare får adekvata kunskaper för att kunna använda Microsft Project i ditt vardaliga projektarbete. Kursen genomförs med varvade teoretiska och praktiska avsnitt och är uppbyggd för att passa gemeneman och behov på grundläggande nivå.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande projektledning grundkurs

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill effektivisera ditt projektarbete genom datorprogrammet Microsoft Project.

Kursens mål

 • Kunna använda Microsoft Project som en naturlig del av dina projekt.
 • Få god insikt och kunskap i programmet vilket förenklar användandet och ökar nyttan.
 • God kunskap i programmets funktioner och egenskaper.
 • Praktiska tips i användandet av Microsoft Project i projektplanering.

Kursinnehåll

 • Manuell nätverksplanering
 • Upprätta strukturplan
 • Tidsberäkning, kritiska linjen, slack
 • Resurser
 • Resursplanering
 • Originalplan
 • Uppföljning
 • Slack, överlappning
 • Upparbetat värde
 • Skapa rapporter
 • Skapa aktiviteter
 • Länka aktiviteter
 • Allokera resurser
 • Sätta kalendrar
 • Kostnader, intäkter, Cash-Flow
 • Länka till andra applikationer
 • Optimera planen
 • Publicera på WWW
 • Kommunikation
 • Begränsningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare