Kursbeskrivning

För den vane användaren av Excel och Word som vill snabba upp och effektivisera sitt arbete passar sällan en hel grundkurs eller fortsättningskurs eftersom dessa tar upp så mycket mer runt om kring. Vår kurs ”Finesser i Excel och Word” är en 1-dagars kurs där vi fram och lär oss använda dom främsta hjälpmedlen, verktygen och funktionerna från bägge programmen.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Excel och Word

Målgrupp

Aktiva och vana användare av Excel och Word

Kursens mål

 • Att på ett effektivare och produktivare sätt använda Excel och Word
 • Att kunna leverera ett jämnare resultat
 • Att vara tryggare och säkrare i sitt arbete med Excel och Word samt ha mer förtroende för sig själv i programmen.

Kursinnehåll

 • Genvägar
 • Alternativa vägar
 • Snabbkommandon
 • Egna menyer
 • Egna verktygsfält
 • Effektiva kopieringsfunktioner
 • Kortkommandon
 • Formathämtaren
 • Undvika dom vanligaste problemen
 • Alternativa funktioner
 • Arbetsmetoder
 • Effektiva och produktiva verktyg
 • Kopplingsfunktioner
 • Länkning
 • Granskning
 • Tilläggsprogram från Internet

Antal deltagare

Max 10 deltagare