Kursbeskrivning

Excel är tveklöst ett av de mest användbara verktygen i Office-paketet. Men resultatet av det man vill framställa kan många gånger sätta krokben för även dom mest ambitiösa kalkylerna. Excel handlar inte bara om hur man använder det utan även hur man framställer sitt resultat. Vår kurs ”Excel – pedagogiska kalkyler” går igenom den pedagogiska och estetiska aspekten i kalkyler, uppställningar, design, färger, former, diagram och diagram v

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Excel grundkurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill skapa mer slagkraftiga och övertygande kalkyler och presentationer i Excel

Kursens mål

 • Att nå större framgång och får bättre gehör för sina excelkalkyler.
 • Skapa betydelsefulla och för ögat mer lockande uppställningar och diagram.
 • Kunna framställa sina excelkalkyler på ett pedagogiska och kognitivt korrekt sätt.

Kursinnehåll

 • Logiska och användbara uppställningar
 • Konstruktion av kalkyler
 • Återanvändbar data
 • Länkning
 • Pivot-tabeller
 • Färger och deras betydelse
 • Kantlinjer, ramar och dess bästa användningsområden.
 • Formernas betydelse
 • Kognitiv anpassning för att göra kalkylen lättförstålig
 • Konstruera lättöverskådliga kalkyler
 • 3-D diagram
 • Diagramalternativ
 • Diagramtyper
 • Export/Import
 • Internet presentation
 • Praktiska exempel

Antal deltagare

Max 10 deltagare