Kursbeskrivning

Vi gräver vidare i Excels vindlande tunnlar av funktioner och verktyg och lär oss effektivisera vårt arbete samt skapa mer lättförståliga och strukturerade kalkyler och diagram. Vi tittar även på hur man på bästa sätt och alternativa sätt hanterar stora mängder data med hjälp av databasfunktioner och pivottabeller. Sist men inte minst lägger vi ett stort fokus på att effektivisera och öka produktiviteten i ditt arbetssätt.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Excel grundkurs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill effektivisera ditt arbete i Excel samt lära dig nya och mer avancerade funktioner.

Kursens mål

 • Effektivisera sitt nuvarande arbete.
 • Gå igenom nya användbara och produktivitetsfrämjande verktyg.
 • Hantera stora mängder data
 • Ekonomirelaterade verktyg

Kursinnehåll

 • Repetition av grunderna
 • Hämta/Lämna data från te.x. affärssystem
 • Dataformulär
 • Gruppering och disposition
 • Delsummor
 • Pivottabeller
 • Pivotdiagram
 • Målsökning
 • Scenarier
 • Import och export
 • Databaser
 • HTML
 • Felsökning
 • Felmeddelanden i formler
 • Skydda data
 • Dela en arbetsbok
 • Konsolidering
 • Listor
 • Autofilter och avancerat filter

Antal deltagare

Max 10 deltagare