Kursbeskrivning

Med access kan du skapa snabba och enkla databaslösningar eller större och mer komplexa system. Du bygger lätt ett gränssnitt till din databas och kan snabbt komma i gång med inmatning av data. I vår kurs ”Microsoft Access grundkurs” går vi igenom de grundläggande elementen i programmet och skapar en god förståelse för hur en databas är uppbyggd och hur man matar in data i den.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Goda datorkunskaper är en fördel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte har någon kunskap eller väldigt begränsad kunskap i Microsoft Access.

Kursens mål

 • Att få en god förståelse för vad en databas är och hur den är uppbyggd
 • Att kunna skapa en databas och tillhörande formulär
 • Att planera inför designen av en databas

Kursinnehåll

 • Utseende
 • Gränssnittet
 • Varför en databas
 • Skapa en databas
 • Registrera och ändra i tabeller
 • Relationsdatabas, vad är det?
 • Att planera en databas
 • Tabeller
 • Fältegenskaper
 • Uppslagskolumner
 • Referensintegritet
 • Varför ska man använda ett formulär?
 • Designa ett formulär
 • Formatera och anpassa ett forumlär
 • Vad är en fråga
 • Urvalsfrågor
 • Vad är en rapport
 • Uforma rapporter
 • Utbyta data i en databas
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare