Kursbeskrivning

Som den mest avancerade Office-produkten från Microsoft står sig Access stark som ett databasverktyg. Men kunskap sätter begränsningar i utveckling och framförallt vidareutveckling då felaktigt producerade funktioner i början kan bli ödesdiger allt eftersom utvecklingen fortsätter framåt. Vår kurs ”Microsoft Access fortsättning” ger dig en god insyn och kunskap kring de funktioner och verktyg som gör ditt liv som databas- eller programutvecklare betydligt lättare nu och i framtiden.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Grundkurs i Microsoft Access, gärna med egen praktisk erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i Microsoft Access.

Kursens mål

 • God kunskap och hantering av databasdesign, avancerade frågor, formulär och rapporter.
 • Att bygga applikationer och databaser för framtiden.
 • Effektivisera användning av Microsoft Access.

Kursinnehåll

 • Databasdesign
 • Datamodellering och normalisering
 • Datatyper
 • Dataintegriteten
 • Planera säkerheten
 • Att importera och exportera data
 • Länka tabeller
 • Avancerade formulär
 • Avancerade rapporter
 • Webbpublicering
 • Databasdelning (Client – Server)
 • Komprimera och reparera en databas
 • Anpassade menyer
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare