Kursbeskrivning

I en affärsplan eller marknadsplan finns dokumenterat hur organisation ska andas, kännas och upplevas. Men vägen från att övertygelsen på pappret är densamma för kunden och alla anställda som den är för den som skriver den är lång. Vår kurs ”marknadskommunikation” handlar om att kommunicera ut rätt budskap på rätt sätt. Att få alla att tänka på samma profil, så väl kunder som anställda.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som internt eller externt ansvar att ”marknadsföra” organisationens profil.

Kursens mål

 • Att konkretisera och definiera varumärket.
 • Att förstå hur och vad som krävs för att marknadsföra varumärket internt och externt.
 • Att förstå varje anställds betydelse och inverkan på och för varumärket.

Kursinnehåll

 • Status för varumärket i dag
 • Definera målgruppen
 • Målgruppens behov
 • Positionering av varumärket
 • Personlig försäljning av varumärket
 • Kommunikationsmål
 • Formulera budskapet
 • Intern och extern kommunikation
 • Kommunikation med media

Antal deltagare

Max 10 deltagare