Kursbeskrivning

Marknaden utanför ditt fönster; ett intensivt slagfält där blod inte spills men där jobb förloras och organisationer drivs till konkurser. Anledningen är givetvis konkurrens; en och samma marknad rymmer bara ett visst antal aktörer. I princip oberoende av produktens kvalitet så är den största skillnaden mellan dessa aktörer, förmågan att visa sig, att synas att marknadsföra sig och sälja sin produkt. Vår kurs ”Marknadsföring grundkurs” ger dig en grundläggande insikt och kunskap i världen om marknadsföring och hur du använder din marknadsföringsbudget på allra bästa sätt.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika men god erfarenhet om den egna organisationen är en fördel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller ska arbete med marknadsföring och vill lära dig hur du optimerar din marknadsföringsbudget.

Kursens mål

 • Planera, beräkna och genomföra en marknadsföringsplan.
 • Förstå de psykologiska aspekterna bakom marknadsföring.
 • Att se på marknadsföring som en process bestående av flera olika vitala delar.
 • Få en insikt i sin egen organisations framtida behov av marknadsföring.

Kursinnehåll

 • Marknadsföringens grunder
 • Nulägesanalys/SWOT
 • Segmentering
 • Annorlunda är bra
 • Produkter
 • Erbjudanden
 • Pris
 • Reklam
 • Lagar och regler
 • Public Relations
 • Sales promotion
 • Relationsmarknadsföring
 • Eventmarketing
 • Varumärken och profilering
 • Att marknadsföra affärsidén
 • Att använda konkurrensfördelar
 • Utforma och lönsamhetsberäkna en marknadsföringsplan

Antal deltagare

Max 10 deltagare