Kursbeskrivning

De grundläggande reglerna för löneadministration är i stort sett lika för små som stora företagare. Gemensamt för dem bägge är dock att dom är fundamentala för företagets existens. Därför är löneadministratörens roll oerhört viktig, och likaså den personens kunskap i ämnet. Vår kurs löneadministration ger bred och god kunskap i ämnet och förutsättningen för ett framgångsrik löneadministrationsarbete.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har begränsad eller ingen kunskap inom löneadministration.

Kursens mål

 • Förstå löneadministratörens roll och ansvar.
 • Insikt och kunskap i relevanta lagar och allmänna avtal inom det löneadministrativa området.
 • Med integritet och yrkesetik sköta sitt arbete.
 • Effektivt sköta det praktiska lönearbetet.

Kursinnehåll

 • Regler för arbetstider och övertider
 • Lagen om semester
 • Frånvarolöneberäkning
 • Bruttolön
 • Nettolön
 • Avtalstillämpningar
 • Kvittningsregler och utmätning
 • Datatillämpningar
 • Ledighetsregler för bl.a. föräldraledighet
 • Regler för deklaration och betalning till skattekonto
 • Avdragsregler för skatter

Antal deltagare

Max 10 deltagare