Kursbeskrivning

Logistik är läran om effektiva material- och produktflöden. Det gäller att säkra tillgängligheten av rätt produkt, i rätt antal, rätt kvalitet, på rätt sätt, i rätt tid, till rätt kund och till rätt kostnad. Målet med logistik är att skapa tids- och platsnytta. Vår kurs fokuserar på de interna perspektiven som: samordning av interna funktioner, inre effektivitet (logistikkostnader, kapitalbindning, leveransservice etc.), material- och produktionsstyrning (MPS) samt kvalitet och produktionsteknologi.

Utbildningens längd

6 dagar

Förkunskaper

Ämnesrelevanta matematikkunskaper

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ansvariga personer som ansvarar för process- och logistikflödet för en produkt eller i ett företag.

Kursens mål

 • Ge ansvariga de verktyg som underlättar och förbättrar helhetssyn, planering, och användandet av resurser.
 • Flödestänkande.

Kursinnehåll

 • Introduktion till logistik
 • Grundläggande logistikbegrepp
 • Tre perspektiv, Interna, externa och konkurrensperspektiv
 • De logistiska flödena; material, informations- och penningflöden
 • Materialflödet, genomloppstid, kapitalbindning och omsättningshastighet
 • Drivkrafter för effektiv logistik
 • Samordning av interna funktioner
 • Materialstyrningsprinciper
 • Modeller för att strukturera, planera och styra logistikflöden
 • Målkonflikter
 • Produktionssystem
 • Kapacitetsplanering, aggregerad planering
 • Materialstyrningsmetoder
 • Produktionsstyrningsmetoder
 • Leveransservice
 • Logistisk målmix ?totalkostnadsbegreppet
 • Materialflödesanalys, kapitalbindningsanalys
 • Totalkostnadsanalys, ABC-analys

Antal deltagare

Max 10 deltagare