Kursbeskrivning

UGL-kursen är sedan 1981 en obligatorisk ledarskapskurs i försvarets officersutbildning. Kursen öppnades i slutet på 80-talet för civila deltagare och är idag en av Sveriges populäraste och mest kostnadseffektiva utbildning av sitt slag. Under utbildningen bor du som deltagare på Internat, en kostnad som ingår i priset. Viktigt för dig som deltagare är att du känner dig psykiskt stabil då kursen kan vara väldigt påfrestande. Betalning sker mot faktura i samband med anmälan. Vid avbokning på UGL utbildningar debiteras 50% av kostnaden vid avbokning mindre än 4 veckor innan kursstart och 100% på avbokning som sker mindre än 2 veckor innan kursstart. Ombokning se www.alphacompetence.com eller kontakta oss för mer information.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

UGL riktar sig till chefer, arbetsledare och andra som är intresserade av ledarskapsutveckling genom egen personlig utveckling.

Kursens mål

 • Det övergripande målet för kursen är att göra deltagarna effektivare som ledare och gruppmedlemmar.
 • Att uppnå fördjupad insikt om sig själv och andra och därmed ökat självförtroende.
 • Att bättre kunna se och hantera konflikter.
 • Att förstå olika ledarstilar och värdet av att tillämpa ”situationsanpassat” ledarskap.
 • Att ta emot och ge effektiv feedback (återkoppling.
 • Att urskilja olika faser i en grupps utveckling.

Kursinnehåll

 • Metoden är Upplevelsebaserat Lärande
 • Uppnå ökat självförtroende och självinsikt
 • Förstå och kunna tillämpa en upplevelsebaserad inlärningsmodell
 • Kunna identifiera och beskriva en grupp med hjälp av en gruppdynamisk teori
 • Få insikt om gruppers utvecklingsfaser, samt individens roll i gruppen
 • Effektivare stresshantering
 • Kunna identifiera och hantera konflikter
 • Kunna ta och ge feedback

Antal deltagare

Max 10 deltagare