Kursbeskrivning

Att leda på distans är en av ledarskapets största utmaningar. Hur når man fram till medarbetarna med bara ett fragment av de normalt tillgängliga kommunikationsmöjligheterna? Vår kurs, ledarskap på distans är en utmanande kurs för varje ledare som känner igen problematiken i att leda på distans och vill veta med vilka medel och metoder du kan utvecklas till en bättre och mer framgångsrik ledare med avståndet som arbetsområde.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Chefer, ledare och andra personer med ansvarsposter över andra personer där du arbetar mycket med distansledarskap.

Kursens mål

 • Få fördjupad insikt i medarbetarens inställningar och värderingar.
 • Fördjupad kunskap i ledarskapets betydelse, funktion och byggstenar.
 • Att inse vikten och utveckla förutsättningarna för kontakt och kommunikation.
 • Djupare förståelse för kommunikationsmönster.

Kursinnehåll

 • Kommunikationsmönster
 • Skapa tillhörighet och lojalitet till huvudarbetsgivaren
 • Ledarskap på distans
 • Utvecklingssamtal som verktyg att ge feedback
 • Informationshantering
 • Syns man inte så finns man inte – att beakta den psykosociala aspekten
 • Konkreta verktyg för att lyckas som ledare
 • Kommunikationsförändringar
 • Motivera arbetaren
 • Praktiska verktyg
 • Lösningar på de vanligaste problemen
 • Inställningar och värderingar hos medarbetaren
 • Grunda ditt ledarskap på visioner
 • Förstå vad det är som påverkar din personal

Antal deltagare

Max 10 deltagare