Kursbeskrivning

Liksom en idrottare som inte bara vill bibehålla sin grundkondition utan som även utvecklas och bli bättre måste en ledare med samma mål aktivt jobba med sin utveckling. Att vara en god ledare kräver att man uppmärksammar underhållet av sina ledaregenskaper vilket i längden ger ett starkt och stabilt sätt att leda andra. Kursen pågår i ett halvår där teori blandas med övningar, hela gruppen träffas en gång i månaden och däremellan är det en del självstudier och grupparbeten. Syftet med att under ett halvår gå en ledarskaputbildning är att man då hinner reflektera och anknyta varje avsnitt till sitt eget chefs och ledarskap i den egna organisationen.

Utbildningens längd

6 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Alla i ledande befattning.

Kursens mål

 • Att varje deltagare får ett mer medvetet ledarskap och insyn i sin chefsroll.

Kursinnehåll

 • Vad driver mig?
 • Hur uppstår utveckling?
 • Vilket är ditt uppdrag?
 • Personlig planering
 • Från konflikthantering till kreativitet och utveckling.
 • Förstår du hur andra förstår?
 • Coaching – ledarstilar
 • Leda i förändring
 • Beslutsvägar och beslutsteorier
 • Hantera ledarens olika maktbaser
 • Vad händer när man överbetonar ett perspektiv? Hitta balansen.
 • Vad mäter vi?
 • Hur hanterar du tillväxt
 • Kommunicera effektivt med alla nivåer
 • Konsten att lyssna, förklara och övertyga
 • Vågar du ha en ärlig dialog
 • Reflektion och egna erfarenheter

Antal deltagare

Max 10 deltagare