Kursbeskrivning

Med hårdare konkurrens, jämnare priser och en ökad svårighet att kunna rekrytera bra personal ökar kraven på ledarna i hela organisationen. Kursen bygger på dagens företagsklimat och behovet att kontinuerligt utveckla och förbättra organisationens produkter och tjänster. Kursen ger dig insikt och möjlighet att utveckla din ledarroll. Med hjälp av lärstilstester, kommunikationstester och ledarskapsanalyser i kombination med väl fungerande ledarskapsmodeller ger den här kursen dig de viktiga faktorer som behövs för att bli en ännu bättre och effektivare ledare.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egna erfarenheter

Målgrupp

Arbetsledare, divisionschefer, projektledare och andra individer med personalansvar.

Kursens mål

 • Analysera och utveckla din ledarroll.
 • Testa och bekräfta din lärstil och kommunikationstyp.
 • Förstå vikten av målstyrning.
 • Förstå innebörden och effekten av väl fungerande gruppdynamik

Kursinnehåll

 • Attityder
 • Värderingar
 • Regelstyrning
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Lärprocesser
 • Gruppdynamik
 • Ledarskapsroller
 • Ledarstil
 • Kommunikationstester
 • Lärstilstester
 • Egenanalys av ledarstil
 • Målstyrning
 • Grupputveckling

Antal deltagare

Max 10 deltagare

Övrig info