Kursbeskrivning

Med en uppsjö av ledarskapsutbildningar att välja mellan är det viktigt att man känner att den ledarskapsutbildningen man väljer reflekterar sin egen organisation och dess behov. Vår kurs ?Ledarskap i en projektorganisation? är en kurs som ligger i framkant. Den följer den ständigt utvecklande organisationen där tonvikt läggs på projekt, gruppsamarbeten och en öppen flexibilitet för att kunna matcha den ständigt föränderliga omvärlden.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och andra ansvariga som arbetar i organisationer med stark tonvikt mot projektarbeten

Kursens mål

 • Att skapa en större medvetenhet för kravet på flexibilitet
 • Analysera och utveckla din ledarroll i projektorganisationen
 • Att vara tryggare och säkrare i sin roll som ledare
 • Gruppdynamikens förutsättning för väl fungerande projekt

Kursinnehåll

 • Värderingar
 • Målstyrning
 • Projektstrukturer
 • Projektledning
 • Grupp- och projektorganisation
 • Vikten av uppföljning
 • Den flexibla organisationen
 • Ledarskapets ständiga dynamik och flexibilitet
 • Kommunikation
 • Ledarstil
 • Anpassning till en föränderlig omvärld
 • Praktiska övningar
 • Framtidens organisation

Antal deltagare

Max 10 deltagare