Kursbeskrivning

Ge ökad kunskap och inspiration att arbeta lean.
Lean innebär att arbeta med ständiga förbättrinar genom att eliminera slöseri och arbeta smartare (ej snabbare) utifrån vad som är värdeskapande ur ett kundperspektiv.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Inga

Kursens mål

 • Organisationen/ deltagarna har fått en ökad förståelse för vad lean innebär.
 • Organisationen/ deltagarna har insikt i framgångsfaktorerna och nyckel-utmaningarna i att skapa/ driva ett effektiva produktionssystem.
 • Deltagarna har grundläggande kunskap i att hantera de viktigaste metoderna/ ”verktygslådan” i lean.
 • Organisationen/ deltagarna har fått inspiration och självförtroende att utveckla sitt sätt att arbeta med och driva ständiga förbättringar.

Kursinnehåll

 • Effektiva organisationer
  – Vad är effektivitet?
  – Vad skapar effektivitet ?
 • Leanspelet med diskussion och reflektion
 • Värdeflödesanalys
  – Nuläge, slöserier, önskat tillstånd
  – Flödesdesign
 • Grunder i leanmetoder/ verktyg
  – 5S
  – Takt/ utjämnad produktion
  – Produktionsstyrning (push/ pull)
  – Standardiserat arbete
  – Visuell styrning
  – Mätning/ uppföljning
 • Sammanfattning & utvärdering av Träningen
  – Värdet av dessa dagar
  – Hur kommer dessa dagar att påverka vårt
  arbetssätt?