Kursbeskrivning

Ge ökad kunskap och inspiration att arbeta lean.
Lean innebär att arbeta med ständiga förbättrinar genom att eliminera slöseri och arbeta smartare (ej snabbare) utifrån vad som är värdeskapande ur ett kundperspektiv.

Kursen bygger vidare där Lean Produktion – Grundkurs slutar.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Genomförd grundkurs eller motsvarande erfarenhet

Målgrupp

Du som vill fördjupa dig i lean produktion

Kursens mål

 • Deltagarna har fördjupad insikt i lean produktion och ständiga förbättringar.
 • Deltagarna har ökade kunskaper och insikter i ledarskap vid ständiga förbättringar.
 • Deltagarna har fördjupad kunskap i de viktigaste leanmetoderna samt en bild av hur de kan/ bör implementeras
 • Organisationen/ deltagarna har en stärkt bild av hur vi bygger ett effektivt produktionssystem i egen organisation.

Kursinnehåll

 • Framgångsfaktorer för effektiva organisationer
 • Leanmetoder/ verktyg
  – 5S
  – Takt/ utjämnad produktion
  – Produktionsstyrning (push/ pull)
  – Standardiserat arbete
  – Ställtider
  – Mätning/ uppföljning/ Visualisering
 • Ledarskap
  – Delegering, Uppföljning & Rapportering
  – Effektiva team
  – Personalenkät
  – Visuell styrning
  – kommunikation internt/ externt
 • Sammanfattning & utvärdering av Träningen
  – Värdet av dessa dagar
  – Hur kommer dessa dagar att påverka vårt
  arbetssätt?