Kursbeskrivning

En utbildning i hur man kan effektivisera sin organisation genom att använda principerna i Lean metodiken.

Kursens mål

 • Alla medarbetare har en tydlig bild av hur vårt arbetssätt påverkar vårt resultat och våra framtida jobb.
 • Deltagarna har en tydlig bild av innebörden av LEAN och hur vi på ett bra sätt utvecklar vårt arbetssätt baserat på dess principer.
 • Efter träningen har vi en tydlig gemensam bild av hur vi tillsammans driver effektiva och framgångsrika projekt i organisationen

Kursinnehåll

 • Förståelse för vår affär
  • Grunderna, ”Cost Calculation”
  • Hur vårt arbetssätt påverkar vår konkurrensförmåga
  • Workshop runt hur vi kan påverka vår konkurrenskraft
 • Vad är lean
  • Historik
  • Toyotas 14 principer
  • Slöserier
  • 5S
  • Flaskhalsstyrning
  • Daglig styrning
  • Ständiga förbättringar
  • Workshop ”Leanspel”
  • Workshop, hur bilr vi mer ”lean” i vår verksamhet
 • Den effektiva organisationen
  • Vad är organisations-effektivitet.
  • Hur ser effektiviteten normalt ut i organisationer.
  • Vad krävs för att skapa den effektiva organisationen? (Vad avgör matchen?)
  • Hur ser det ut hos oss?
  • Workshop, Etablering av ett tydligt ”Önskat läge” (Gemensam målbild)
  • Besluta nästa steg, hur se till att vi genomför en förbättring
 • Projektarbete
  • Projekt, hur, var & varför?
  • En tydlig projektmodell
   – Fasindelning
   – Projektledning
   – Projektstyrning
  • Initieringsfas
  • Planeringsfas
  • Genomförandefas
  • Avslutsfas
  • Workshop, hur utvecklar vi vårt arbetssätt i projekt