Kursbeskrivning

Dagens organisationer lever i en ständigt föränderlig omvärld, en omvärld som förändras mer och snabbare än någonsin. Organisationerna behöver därför också kontinuerligt förändras. Snabbt. Effektivt. Och med snabbast möjliga utväxling till lägsta möjliga kostnad. 

Men förändringar brukar ta tid… Och kosta… 

Lean Agile Change Management™ är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt ifrån lean och agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen. Med hjälp av stå-upp-möten, förändringstavlor, ständiga förbättringar, retromöten och direkt kommunikation får du en större möjlighet att fånga medarbetarnas intresse, skapa motivation och minska eventuellt motstånd mot förändring.

Modellen är applicerbar på alla typer av verksamheter – såväl privata som offentliga – och både tjänste- och tillverkningsföretag.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper inom förändringsledning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till förändringsledare, ledare, projektledare, teamledare och medarbetare med behov av att i sin roll bättre och mer effektivt kunna leda och kommunicera i förändring.

Kursinnehåll

 • Vad är Lean Agile Change Management™
 • Leanfilosofin – Grundläggande principer och värderingar
 • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
 • Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det?
 • Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet?
 • Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet.
 • Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg
 • Kombinationen med traditionell förändringsledning
 • Kotters åttastegs-modell
 • McKinseys 7s-modell
 • Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

Övrig information

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår. Kursen är mycket övningsintensiv och du får med dig verktyg, metoder och hjälpmedel för att omedelbart kunna börja tillämpa på ditt förändringsarbete.