Kursbeskrivning

LABC handlar om att ha nödvändig kunskap för att kunna organisera, aggera och larma på en olycksplats. Genom din kunskap om LABC ska du även med dina färigheter kunna utföra livsuppehållande åtgärder inom ett flertal olyckstyper (se innehåll).

Utbildningens längd

4 timmar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Alla arbetsplatser bör ha en eller flera personer med kunskap om ämnet om olyckan skulle vara framme. Kursen riktar sig till dessa personer.

Kursens mål

 • Snabbt kunna agera rätt vid en olycka eller skada.

Kursinnehåll

 • Sjukdom
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Klämskador
 • Nacke och ryggskador
 • Ögonskador
 • Prioriteringar
 • Förbandsmaterial och förstahjälpenutrustning
 • Förebyggande chock
 • Vad gör man i praktiken

Antal deltagare

Max 10 deltagare