Kursbeskrivning

I vårt allt mer hektiska arbetstillvaro, ökande antal förändringar, minskade resurser och i bland lite väl många uppförsbackar kommer många människor oundvikligt i kläm. Men det är inte alltid de företagsrelaterade faktorerna som bryter ner oss som människor utan även personliga faktorer. För många företag är personalen den uttalat starkaste och mest betydelsefulla resursen – en resurs som vi måste bry oss och värna om. Som chef, ansvarig, och arbetskamrat frågar vi oss, vad kan jag/vi göra? Vår kurs ”krishantering” ger en större medvetenhet om problemet och vad som måste och kan göras. Hur man arbetar fram en medvetenhet kring ”problemet” och en struktur för att kunna stötta dom som behöver det.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, arbetsledare och personer som i övrigt är ansvariga för personal. Kursen riktar sig även till personer som arbetar som krisansvarig.

Kursens mål

 • Att skapa en medvetenhet kring krishantering och behovet av handling.
 • Att få större insikt och lära sig mer om den kunskap som i dag finns kring krishantering.

Kursinnehåll

 • Introduktion och självpresentation
 • Vad är en kris? Identifiera och värdera kriser.
 • Krisens psykologi ? de olika faserna. Upprätta larmplan och krisplan.
 • Hur ska man bemöta individen?
 • Avlastningssamtalet
 • Olika personer och deras olika beteenden
 • Empati och medkänsla
 • Att förstå de olika känslornas natur och funktion
 • Beredskap inom organisationen
 • Chefens ansvar och roll
 • Resurser i samhället
 • Långsiktig bearbetning och stöd av exempelvis företagshälsan
 • Att möta sina egna känslor
 • Kommunikation och kroppsspråk
 • Att informera media, anhöriga och övriga anställda.
 • Praktiska exempel och övning

Antal deltagare

Max 10 deltagare