Kursbeskrivning

e-learning är vägen till framgång och vägen till nederlag. Skillnaden på vilket är dess kvalitet, utformning och implementering. Vår kurs ”Konstruktion av pedagogiska e-learningkurser” är en kurs som riktar sig till de två förstnämnda kriterierna för framgång; kvalitet och utformning. Vi går igenom erkända och framgångsrika pedagogiska och didaktiska metoder för e-learning. Vi tittar på utformningskonstens metoder enligt kognitionen och gör praktiska djupdykningar där deltagaren får öva sina färdigheter.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kurser riktar sig till dig som arbetar med konstruktion, utformning och planering av e-learningkurser.

Kursens mål

 • Att få en djupare förståelse för betydelsen av pedagogik och didaktik i e-learningkurser.
 • Att få en bredare och djupare kunskap gällande kognition, pedagogik och didaktik.
 • Att förstå hur information på en dator och i övrigt tolkas av det mänskliga ögat.

Kursinnehåll

 • Pedagogik; Androgogy och VAK
 • Kognition
 • Inlärningsstilar
 • Perception och tolkning
 • Kulturella differenser
 • Förstå och skapa kursen efter vänster och höger hjärnhalva
 • e-learning vs blended learning
 • Scenariobaserad e-learning
 • Vikten av diagnostiska frågor, tentament och stickfrågor
 • Vilket språk ska man använda i sina texter
 • Hur stimuleras minnet bäst

Antal deltagare

Max 10 deltagare