Kursbeskrivning

Det är viktigt att skriva så att människor förstår. Missförstånd undviks, trovärdigheten ökar och man sparar tid. Kursen ger deltagarna enkla verktyg som gör det lättare att skriva raka och tydliga texter där budskapet når fram. Kursledaren fungerar som föreläsare och skrivcoach. Möjligheter finns till personlig coachning av egna texter. Efter kursen har deltagarna möjlighet att skicka 1 text var till instruktören som då coachar respektive deltagare genom sin text, kommer med synpunkter och också till viss del, om vid behov skriver om den.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som hanterar texter i sitt jobb och som vill utveckla sitt skrivande.

Kursens mål

 • Öka medvetandet om hur man skriver. Då inleds automatiskt en process där man utvecklas som skribent och målet är att hitta sitt eget sätt att skriva.
 • Inse vikten av olika texters utformning och innehåll.
 • Olika målgruppers tolkning av olika typer av texter.

Kursinnehåll

 • Samtal om texter
 • Korta skrivövningar
 • Enkla skrivregler
 • Tips och hänvisningar för språkfrågor
 • Vikten av olika texttypers utformning
 • Betydelsen av en texts utformning och innehåll
 • Textspråkets betydelse
 • Praktiska exempel
 • Att upptäcka sitt eget sätt att skriva
 • Vanliga skrivfel
 • Textens betydelse för mottagaren
 • Att analysera en målgrupp

Antal deltagare

Max 10 deltagare