Kursbeskrivning

”Att förlora en kund kan ta en minut och åratal att återfå” och ”en nöjd kund ger tio nya” är bara några av de få deviser som definierar just hur viktig kunden är för företaget – livsviktig. Vår kurs ”Konsten att bygga långsiktiga kundrelationer” fokuserar på kundens centrala betydelse för företagets utveckling och framtid. Hur man prioriterar, kategoriserar och bygger långsiktiga kundrelationer som står sig.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Säljare, företagsutvecklare, account managers och alla andra personer som är direkt beroende av en stark och långsiktig kundrelation.

Kursens mål

 • Att få en bredare och djupare kunskap om hur kunden tänker och arbetar.
 • Kundens betydelse för organisationen.
 • Bättre insikt i de olika typer av kundrelationer som man har och bygger upp.

Kursinnehåll

 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Tänka åt kunden
 • Förnyelse
 • Kundservice och kundvård
 • Kundfilosofi
 • Kunden alltid i fokus
 • Kunden har alltid rätt?
 • Kategorisering av kunder
 • Hur kan vi lära oss av kunden och hur lär kunden sig av oss?
 • Konkreta steg för bättre kundservice
 • Organisationsförankring
 • Olika typer av kundrelationer
 • Det finns ingen konkurrens
 • Utnyttja inte kunden
 • En nöjd kund ger tio nya
 • CRM
 • Kundanalyser

Antal deltagare

Max 10 deltagare