Kursbeskrivning

Konflikter är den främsta anledningen till utveckling. Genom att fly dem undviker vi inte bara utveckling utan skapa även en dålig arbetsmiljö. Att hantera en konflikt på bästa sätt är som du säkert vet inte helt enkelt. Med vår kurs i ämnet får du insikt och kunskap i varför och hur en konflikt uppstår samt skarpa verktyg som du kan använda för att lösa den. I slutet av kursen skapar alla deltagarna en indivduell handlingsplan som de därefter kan jobba efter för att bli bättre i sin konflikthantering nästa gång det behövs

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla personer men är särskilt lämplig för personer i ledarpositioner som oftast ansvarar för hanteringen av konflikter.

Kursens mål

 • Lär dig hur en konflikt uppstår och varför
 • Hur hanterar du en konflikt på bästa sätt
 • Förstå din roll och andras roller i en konflikt

Kursinnehåll

 • Hur uppstår en konflikt
 • Orsaker till konflikter
 • Vad är konflikthantering
 • Våra olikheter
 • Etik och moral
 • Attityder
 • Försvarsmekanismer
 • Stress
 • Vems ansvar är det
 • Bemötande
 • Förhandling eller flykt
 • Lyssna istället för att argumentera
 • Konfliktstilar och konfliktstrategier
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback
 • Personlig handlingsplan

Antal deltagare

Max 10 deltagare