Kursbeskrivning

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Motsättningar finns överallt. På jobbet, hemma och mellan individer. Att ha en positiv syn på motsättningar hjälper dig att hantera konflikter på ett effektivt sätt. Du får lära dig att förebygga och hantera konflikter, kommunicera effektivt i olika situationer samt att ge återkoppling som är utvecklande. 

Under utbildningen arbetar vi med en processmodell som du direkt kan tillämpa på egna kommunikationer och begynnande konflikter. Till varje steg i processen får du konkreta arbetsverktyg som vi under kursen praktiserar och diskuterar.

Utbildningens längd

2 dagar

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i eller leder människor i projekt/team och som vill lära dig effektiv kommunikation samt förebygga och lösa konflikter och på ett effektivt sätt ta vara på teamets möjligheter och motsättningar.Dessutom är denna utbildning mycket lämpad för att genomföras internt i befintliga team. 

Utbildningens fokus

 • Öka förståelsen för vad en konflikt är, hur den kan lösas och förebyggas.
 • Förebygga konflikter med aktivt lyssnande och konstruktiv feedback. 
 • Non-Violent Communication
 • Strategier och metoder för att kanalisera konflikter till gruppens nytta
 • Använda kunskapen om relationer, kommunikation, återkoppling och konflikthantering för att bättre stödja gruppens arbete.
 • Förstå vad händer med individen i konflikter
 • Identifiera framgångsfaktorer
 • Ledarens roll i konflikter

Kursinnehåll

Vad orsakar konflikter?

 • Synen på konflikter
 • Högt i tak eller bara bråkigt?
 • Från meningsmotsättning till konflikt
 • Att lyssna och ge konstruktiv feedback
 • Non-violent communication
 • Assertiv kommunikation
 • Olika typer av konflikter och hur de fungerar
 • Att identifiera och synliggöra konflikter
 • Ökad insikt om egna attityder och beteenden
 • Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument
 • Johari fönster

Förebygga konflikter

 • Enkla sätt att förebygga konflikter
 • Styrande värderingar för bästa samarbetsklimat

Att hantera konflikter steg för steg

 • Att upptäcka tidiga signaler och agera snabbt – konflikttrappan
 • Hur du leder ett medlingsmöte vid konflikt mellan två medarbetare – femstegsmodellen
 • Vanliga problem vid konflikthantering och hur du löser dem
 • Hur du bäst agerar när du själv är involverad i en konflikt