Kursbeskrivning

Lika säkert som att samarbetet är förutsättningen för utveckling och framgång så är konflikten oundviklig i samarbetet. Vi människor tänker, agerar och fungerar enl. olika mönster – mönster som ibland och ofta krockar. Vår kurs konflikthantering är skräddarsydd för att nyttjas som ett medel för att skapa ett bättre arbetsklimat samt lösa konflikter och intriger i befintliga grupper genom att de tillsammans genomgår utbildningen. Övningar och exempel kopplas till gruppens relationer och arbetssituation.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Personer som arbetar i grupp och vill lära sig mer om konflikter och hanteringen av dessa.

Kursens mål

 • Bättre insikt och kunskap i relationer mellan människor.
 • Att skapa ett effektivare och produktivare arbetsklimat.
 • Att förstå vad en konflikt och dess olika hanteringsalternativ

Kursinnehåll

 • Att vara öppna för egna och andras idéer.
 • Utnyttja varandras samlade resurser.
 • Personlig utveckling och självinsikt
 • Individens och gruppens ansvar.
 • En öppen och ärlig kommunikation
 • Att läsa kroppsspråk
 • Bemötande
 • Förhandling eller flykt
 • Vad kännetecknar en konflikt
 • Orsaker till konflikter
 • Konfliktstilar och konfliktstrategier
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback.

Antal deltagare

Max 10 deltagare