Kursbeskrivning

Med ett praktisk fokus får du som deltagare en god översikt i relevanta regelsystem och en djupare kunskap i de särskilt betydelsefulla frågorna. Vi behandlar ett antal kontraktstyper som överensstämmer med deltagarens organisation, däribland: Dessa är köp av lös egendom, särskilt företagsöverlåtelser samt köp av lös sak, kreditavtal, borgensförbindelser, tjänster samt hyra av lös egendom (leasing). Se kursinnehållet för mer information.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Ingen specifik

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister, revisorer, affärsmän och andra som arbetar praktiskt med avtalsfrågor.

Kursens mål

 • Djupare insikt i kontraktsjuridikens regler.
 • Bredare och mer komplett kunskap.
 • Insyn i praktikfall.
 • Bättre kontraktutformande

Kursinnehåll

 • Undersökningsstadiet.
 • Förhandlingsstadiet.
 • Parters skyldigheter respektive rättigheter.
 • Praktiskt betydelsefulla situationer.
 • Inventering och definition av rättshandlingsrekvisit.
 • Lagmodellen.
 • Särskilt om passivitet.
 • Avtalad skriftform – muntliga avtalsslut.
 • Hur blir standardavtal avtalsinnehåll?
 • Paragraf 36 avtalslagen.
 • Förutsättningsläran.
 • Ställningsfullmakt.
 • Toleransfullmakt.
 • Organbehörighet (t ex VD: s behörighet).
 • Probleminventering.
 • Hur undviks problemen?
 • Offentlig upphandling.
 • Risk för vådahändelse.
 • Fullgörelse av naturaprestation.
 • Fullgörelse av betalningsskyldighet.

Antal deltagare

Max 10 deltagare