Kursbeskrivning

Att hitta nya kunder är viktigt, att förvalta befintliga kunder bör anses vara ännu viktigare. Genom att som säljorganisation lägga energi och fokus på befintliga kunder kan man många gånger åtnjut klara fördelar som exempelvis större affärer, längre affärer samt bättre och tydligare kommunikation mellan leverantör och kund. Vår kurs Key Account Management (KAM) ger dig som deltagare en i princip ovärderlig kunskap som hjälper dig att strategiskt och praktiskt vårda, behålla och utveckla dina kunder.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

God erfarenhet av säljyrket

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har god erfarenhet av säljyrket och som i dag ansvarar för en eller flera nyckelkunder.

Kursens mål

 • Insikt i behovet av Key Account Management (KAM) i organisationen
 • Adekvat kunskap för att kunna bedriva ett lånsgiktigt KAM-arbete.
 • Kunskap om hur man skapar en strategiskt grundad plan för KAM-arbetet
 • Förmågan att genom effektiv målstyrning nå resultat
 • Kunskap om hur man skapar nya kontakter samt kunna avgöra vilka kontakter som är viktigast

Kursinnehåll

 • Vad är KAM (Key Account Management)
 • Varför är KAM viktigt
 • KAM – en byggsten för hela företaget
 • Vilka är nyckelfaktorerna för KAM
 • Att jobba med KAM i sin affärsmodell
 • Att arbeta strategiskt med KAM
 • Att definiera nyckelkunden
 • Målstyrning och målprocesser
 • Arbetsprocessen
 • Förhandlingsteknik
 • Att sätta i hop ett väl fungerande KAM-team
 • Utvärdera affären
 • Att identifiera och skapa rätt kontakter

Antal deltagare

Max 10 deltagare