Kursbeskrivning

Java programmerings språk är ett spännande och rikt språk som används för applikationsutveckling. Som ett av världens mest använda programmeringsspråk är Java ett förstahandsval för många. Genom vår kurs J2EE grundläggande programmering pusslar vi ihop dina befintliga kunskaper med nya och skapar en helhetsbild för din framtida programmering med Java 2.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Det är fördelaktigt om du har programmeringserfarenhet av Java.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig programmera J2EE.

Kursens mål

 • Att få en helhetsbild av Java 2 Programmering så att du med trygghet kan skapa användbara och korrekt programmerade applikationer.
 • Förstå grundkoncepten kring Java 2.
 • Att kunna använda alla de verktyg som levereras med Java 2.
 • Att lära sig fundamentet bakom Java 2 för att sen kunna gå vidare och lära sig mer om J2EE.

Kursinnehåll

 • Introduktion till objektorienterad programmering i Java
 • Javaspråkets historia
 • Skapa ditt första Javaprogram
 • Klasser, objekt, metoder och rättigheter
 • Applets vs Program
 • CLASSPATH
 • Undantag
 • Primitives vs. objects
 • Pass-by-reference vs. pass-by-value
 • Java Data strukturer
 • Javas kärnkoncept och tillbehör
 • Java Input och Output
 • Att skapa trådar, gruppering och klasser
 • Synkronisering
 • Java i nätverk
 • TCP, UDP och URL’er
 • Socketprogrammering
 • Designmönster i Java
 • Strängar, Vektorer, Hashtabeller
 • Arv, inkapsling och polymorphism

Antal deltagare

Max 10 deltagare