Kursbeskrivning

Att jobba med kundnytta i fokus, att jobba långsiktigt, att jobba med att minska slöseri med resurser och energi, att ständigt utvärdera processer, att jobba med ständiga förbättringar, att skapa väl fungerande flöden – allt detta är grundfilosofier i att jobba med Lean.

I en organisation som jobbar enligt principerna i Lean jobbar man aktivt med att identifiera vad som skapar värde för kunden. En förutsättning för detta är ett kundnära samarbete för att inte producera fel produkter/tjänster eller för många produkter/tjänster.

Lean innebär också att utvärdera sina processer så att man inte jobbar med något som inte skapar värde för kunden, alltså att arbeta bort slöseri.

Lean är framförallt ett förhållningssätt, ett mindset, ett systemtänk. Detta systemtänk kan sedan stödjas av ett flertal verktyg och metoder vilka vi går igenom ett flertal under denna kurs. Utbildningen vänder sig till dig som har tankar på att börja jobba med Lean eller behöver orientera dig om vad det är. Den fokuserar på de bakomliggande tankarna i Lean samt förhållningssättet i den egna organisation vilket gör den lämplig för deltagare både från produktions- och tjänsteföretag och såväl privat som offentlig sektor.

Utbildningens längd

1 dag

Kursens mål

Att du efter kursen skall kunna förstå vad Lean är, dess historik och grundläggande syfte och mål. Du får också lära dig hur du ska arbeta med några av de grundläggande verktygen samt vad som krävs för att driva ständigt förbättringsarbete.

Kursinnehåll

Introduktion

 • Översikt
 • Historik

Filosofin för Lean

 • Principer och värderingar
 • Vad är värdeskapande och vad är inte värdeskapande?
 • Ständiga förbättringar – Kaizen
 • Yttre och inre effektivitet – göra rätt saker och göra saker rätt
 • Leans värsta fiender: Muda, Muri och Mura

Lean i världsklass – The Toyota Way

 • De 14 principerna i Toyota Way
 • TPS
 • Hur kan vi inspireras av The Toyota Way?

Verktyg för Lean

 • 5S
 • 5 varför (Rotorsaksanalys)?
 • PDCA-cykeln

Att införa Lean

 • 4P-modellen
 • Organisation för ständiga förbättringar
 • Lean Change Management
 • Lean ur ett medarbetarperspektiv

Bonus

 • Lean@home