Kursbeskrivning

Agila projektmetoder har funnits i ett par decennier och framförallt använts inom systemutveckling. Idag har de fått fäste även i andra typer av organisationer -såväl telekom-, bygg-som bilindustrin använder idag agila metoder i olika projektfaser. Vår kurs ”Introduktion till agila metoder” ger dig en överblick över de olika metoderna, chans att prova på arbetssättet och möjlighet at koppla traditionell projektledning till agil.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår grundkurs i projektledning. Inga krav på systemutvecklingskunskaper -denna kurs handlar bara om metodik och förhållningssätt. 

Målrupp

Denna utbildning riktar sig till personer som ansvarar för sin avdelnings utrymning, så kallad utrymningsledare. 

Kursens mål

Målet är att du ska få en översikt över de mest vanliga agila metoderna som finns idag, hur de fungerar och vilka delar som skulle användas i din organisation. I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskutioner. Du får praktiska exempel från verkligheten, samt tips som hjälper dig tillämpa vad du lärt dig och undvika eventuella fallgropar. 

Kursinnehåll

Scrum

 • Grunderna i metodiken
 • Scrums aktiviteter och artefakter

Kanban

 • Korta ledtider med hjälp av begränsad WIP 

DSDM

 • De bästa prioriteringsprinciperna

Roller

 • Traditionella projektroller
 • Roller i projekt som genomförs agilt
 • Hur matchar man de båda världarna -vem tar projektrollen och vem är beställare? 
 • Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

 • Agil planering och tidsskattning
 • Agil kravhantering
 • Agil riskhantering

Hur blir vi mer agila? 

 • Agilt -mer ett förhållningssätt än metodik
 • Kund-och verksamhetsnytta i fokus
 • Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt? 
 • Införa agila metoder-tips, goda råd och ett par varningar

Antal deltagare

Ca 10 personer