Kursbeskrivning

Kursen introduktion till C# programmering med Microsoft .NET plattform ger dig som deltagare fundamental kunskap kring språket och plattformen. Du lär dig skapa, använda och distribuera dina applikationer och lösningar. Kursen hålls på en praktisk och verklighetsrelaterad nivå i relation till dina egna behov och mål.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

God kännedom om objektorienterad programmering

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som redan i dag är programmerare och vill vidga dina kunskaper mot C# .NET programmering.

Kursens mål

 • Kunna skriva applikationer för Microsofts .NET plattform.
 • Anpassa och konfigurera Visual Studio .NET.
 • Utveckla Windows och webb-applikationer.
 • Utveckla och använda en XML-webservice.
 • Använda ADO.NET för att hämta data från databas.

Kursinnehåll

 • Introduktion till .NET och .NET Framework
 • Syntax och struktur i C#
 • Objektorientering i C#
 • Klasser och metoder
 • Arv och Polymorfis
 • Hantera undantag
 • Klassbiblioteket .NET Framework
 • Använda ADO .NET för att hantera data
 • Skapa Windowsapplikationer
 • Använd en XML Web Service
 • Skriv en XML Web Service
 • Skapa Windowsapplikationer
 • Menyer, verktygsfält och dialogrutor
 • Skapa en webbapplikation med Web Forms
 • Distribuera applikationer

Antal deltagare

Max 10 deltagare