Kursbeskrivning

För att undvika onödiga brandrisker och utsätta människor för livsfara är det viktigt att en fastighet överses av en intern brandsskyddskontrollant med jämna mellanrum. Vår kurs fokuserar mot att ge dig som blivande eller befintlig intern brandsskyddskontrollant de kunskaper och förutsättningar för att du ska kunna utföra ett bra jobb.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som utför intern brandskyddskontroll

Kursens mål

 • Goda brandteoretiska kunskaper
 • Känna till systematiskt brandskyddsarbete
 • Kunna upprätthålla och kontrollera god utrymning
 • Insikt och kunskap om punkter som kontrolleras i samband med intern brandskyddskontroll.
 • Kunna hitta brandrisker och föreslå åtgärder

Kursinnehåll

 • Vad är systematiskt brandskyddsarbete
 • Räddningsverket 2001:2 Allmänna råd och kommentarer.
 • Grundläggande brandkunskap
 • Brands uppkomst och brandförlopp
 • Brandorsaker och brandfarliga varor
 • Anlagd brand
 • Heta arbeten
 • Automatiskt brandlarm/sprinkler
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning, utrymningsvägar och interna regler
 • Larma (vem har ansvaret och vad skall jag göra)
 • Grundkunskap i förebyggande brandskydd
 • Förebygga brand och begränsa spridning
 • Underlätta släckarbetet för räddningstjänsten
 • Möjliggöra trygg utrymning (utrymningsplan)
 • Genomgång av företagets brandskyddspolicy och brandskyddsorganisationen
 • Utbildningsplaner, brandskyddsregler, brandskyddsbeskrivning
 • Drift och underhållsinstruktioner
 • Kontrollsystem och uppföljning
 • Praktisk övning med handbrandsläckare mm

Antal deltagare

Max 10 deltagare