Kursbeskrivning

Kursen syftar till att underlätta utvecklingen och införande av ett miljöledningssystem i din organisation. Vi går igenom hur man integrerar ett miljöledningssystem på ett praktiskt och effektivt sätt. Riktlinjer och krav tolkas samt att vi ger konkreta exempel på smidiga integreringar av ISO 14001 och EMAS.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om ISO 14001 och EMAS är av fördel.

Målgrupp

Personal delaktig i införande av ett miljöledningssystem.

Kursens mål

 • Tolka kraven i ISO 14001 och EMAS
 • Utforma ett certifierbart miljöledningssystem
 • Planera införandet av ett certifierbart miljöledningssystem
 • Förstå sambanden mellan kravpunkterna i ISO 14001
 • Se möjligheterna till samordning/integrering med andra delar i ledningssystemet

Kursinnehåll

 • Miljöfrågan ur ett strategiskt perspektiv
 • Genomgång och tolkning av de 52 skallkraven i ISO 14001
 • Systematiken – röda trådar i gröna system
 • Så införs ett certifierbart miljöledningssystem
 • Viktiga komponenter i ett miljöledningssystem (MLS)
 • Vanliga brister i miljöledningssystem
 • Exempel på struktur av ett MLS
 • Erfarenheter från andra organisationer som infört MLS
 • Information om hela ISO 14 000-serien
 • Övergripande likheter och skillnader mellan olika kravdokument på ledningssystem
 • ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, AFS 2001:1 m.fl.
 • Vanliga brister vid certifieringsrevisioner
 • Styrmedel för hållbar utveckling
 • Exempel på införingsplan
 • Teori och exempel

Antal deltagare

Max 10 deltagare