Kursbeskrivning

Att förstå ett ämne och att förmedla samma ämne är två vitt skilda läger där det föreligger ett starkt behov av att bygga ny kunskap ? nämligen hur man för över sin egen kunskap till en annan individ. Vår kurs instruktion och handledning är en träffsäker kurs för dig som vill utveckla din förmåga att förmedla din kunskap. Kursen varvas med en mindre del teori och en större del praktik.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Ingen specifik

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska eller redan arbetar som handledare och som vill utveckla din förmåga att förmedla, beskriva och förklara en produkt eller process för en annan person.

Kursens mål

 • Få bättre självförtroende för sin egen förmåga att handleda.
 • Bättre kunskap och insikt i de faktorer som utgör bra handledning.
 • Att säkerställa att kunskapen har förmedlats på rätt sätt.
 • Praktiska tips och metoder för handledning.

Kursinnehåll

 • När blir information kunskap
 • Grundläggande pedagogik
 • V.A.K – alla lär sig och förstår på olika sätt
 • Utvalda delar av presentationsteknik
 • Betydelsen av förberedelse och repetition
 • Att skapa en disposition/struktur
 • Att vägleda på rätt sätt

Antal deltagare

Max 10 deltagare