Kursbeskrivning

Organisationers utveckling bygger inte bara på de intäkter som kan faktureras utan även på de kostnader som faktureras till organisationen. Genom bättre insikt och kunskap i inköpsprocessen ger det de ansvariga personerna större möjlighet att påverka de relevanta inköpsavtalen och inköpsförutsättningarna. Detta i sin tur resulterar i effektivare administration, bättre tekniska lösningar, resultatförbättringar. En lönsammare organisation både humanitärt och ekonomiskt.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig mot individer som behöver skaffa sig grundläggande kunskaper om inköpsfunktionen.

Kursens mål

 • Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om inköpsfunktionens ekonomiska roll.
 • Du ska förstå inköpsorganisationens, metodik för leverantörsval, inköpsadministrativ effektivitet samt juridiska frågor.

Kursinnehåll

 • Inköpsprinciper och inköpsprocesser
 • Avtalets tillkomst och innehåll
 • Dokumentation och gällande inköpsrutiner
 • Leverantörsutveckling
 • Förhandlingens olika faser
 • Fullmakt och dess konsekvenser
 • Interna relationer
 • Inköpsrutiner
 • Kvalitets och kvantitetsavvikelser
 • Reklamation
 • Leverans och betalningsvillkor

Antal deltagare

Max 10 deltagare