Kursbeskrivning

Miljöledning genom utbildning och handledning i miljöledningsprocessen som framförallt riktar sig till dem som är miljö- och kvalitetssamordnare och ska stå för införandet och det huvudsakliga ansvaret för miljöledningssystemet.

Utbildningens längd

Förkunskaper

Du bör ha kännedom om ISO 14000-systemets uppbyggnad (Kursen: ”Allmän miljökunskap och ISO 14001/EMAS” är en lämplig grund).

Målgrupp

Personal som skall leda och ansvara för arbetet med att införa och underhålla ett miljöledningssystem.

Kursens mål

 • Införande av ett certifierbart miljöledningssystem. ISO 14001 eller EMAS.

Kursinnehåll

 • Vilka är verksamhetens viktiga miljöproblem och hur hanteras detta?
 • Hur kan vi undvika att miljöproblemen uppstår?
 • Vad vill vi med vårt miljöarbete?
 • Hur ska vi förverkliga våra miljömål?
 • Vem ska göra vad i miljöarbetet?
 • Vilka arbetsrutiner ska vi arbeta efter?
 • Vilka ytterligare kunskaper behövs för att genomföra miljöprogrammet?
 • Stämmer det vi skriver överens med verkligheten?
 • Vad kan vi förbättra?
 • Hur skapar vi kunskaper utanför organisationen om vårt miljöarbete?
 • Inledande miljöutredning
 • Inledande miljöutredning
 • Miljöpolicy
 • Miljöprogram
 • Miljöorganisation & ansvar
 • Miljödokumentation
 • Miljöutbildning
 • Miljörevision
 • Ledningens genomgång
 • Miljöredovisning

Antal deltagare

Max 10 deltagare