Kursbeskrivning

När du genomgått denna kurs ska du med hjälp av ett hydrauliskt kopplingsschema kunna förstå systemets funktion och arbetssätt. Dessutom ska du vara väl förtrogen med de ingående komponenterna och kunna söka fel med hjälp av kopplingsschemat.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen vänder sig till operatörer, maskinställare, konstruktörer, service- och underhållspersonal.

Kursens mål

 • När du genomgått denna kurs ska du med hjälp av ett hydrauliskt kopplingsschema kunna förstå systemets funktion och arbetssätt.
 • Du vara väl förtrogen med de ingående komponenterna och kunna söka felorsaker med hjälp av kopplingsschemat.

Kursinnehåll

 • Fysikaliska grundprinciper
 • Hydrauliska grundprinciper
 • Komponentgenomgång (funktionsprinciper
 • Hydraulvätskor
 • Renlighet/filtrering
 • Hydrauliska förbindelseelement (rör, slang, kopplingar mm.)
 • Utrustning för hantering och konditioner
 • Faktorer som påverkar driftsäkerheten
 • Säkerhetsaspekter/personsäkerhet
 • Schemaläsning/systemförståelse
 • Övning på inlopps- utlopps samt avblödnings flödesstyrning
 • Övning innefattande kontroll av verkningsgrad hos pump
 • Övning som belyser skillnaderna mellan fast och variabel pump.
 • Övning som belyser skillnaderna mellan lastberoende samt lastoberoende flödesventil.
 • Montering samt uppstart och intrimning av industriell hydraulsystem
 • Montering samt uppstart och intrimning av mobilt hydraulsystem.
 • Uppstartning samt intrimning av system med lasthållningsventil.
 • Uppstartning samt intrimning av system med lastkännande pump.

Antal deltagare

Max 10 deltagare