Kursbeskrivning

HLR & LABC är en komplett kurs för hantering av olycka. Vid varje arbetsplats, för varje person finns alltid en risk för skador och olyckor. Ofta kan det vara avgörande av få snabb hjälp av de personer som finns närmast till hands eftersom professionell hjälp kan vara en bra bit bort.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Alla arbetsplatser bör ha en eller flera personer med kunskap om ämnet om olyckan skulle vara framme. Kursen riktar sig till dessa personer.

Kursens mål

  • Snabbt kunna agera rätt vid en olycka eller skada

Kursinnehåll

  • Grundläggande HLR
  • LABC
  • Allergi
  • Astma
  • Epilepsi
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke (slaganfall)
  • El och brännskador

Antal deltagare

Max 10 deltagare