Kursbeskrivning

Hjullastare gods, C2-kortet på 5 dagar är utbildningen för dig som inte tidigare har något truckförarkort och vill utbilda dig eller dina medarbetare till godkänt slutprov för truckförare kortet B och C2-kortet för Hjullastare med skopa enligt TLP10. Utbildningen är inriktad på att motsvara behovet inom just din verksamhet. I utbildningen ingår 3 dagar gemensam teori för samtliga deltagare. Därefter genomförs det praktiska avsnittet lokalt på företaget med egen hjullastare. Detta innebär att deltagaren lär sig köra i sin egen miljö och anpassa sig efter dom verkliga situationer som kan komma att uppstå.

Utbildningens längd

3-5 dagar

Förkunskaper

Förare med kunskap och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för körkort eller truckföraretillstånd utfärdat av arbetsgivaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte har något tidigare truckförarkörkort.

Kursens mål

 • Öka säkerheten
 • Förbättra effektiviteten
 • Minska personskador
 • Sänka kostnader för företaget

Kursinnehåll

 • Maskintyper
 • Hjullastarens konstruktion
 • Ergonomi
 • Hantering av olika godstyper
 • Teoretiskt och praktiskt prov för truckkörkorten: B och C2
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Vad säger lagen?
 • Körning med tillsatsaggregat

Antal deltagare

Max 10 deltagare