Kursbeskrivning

Hjullastare gods, C2-kortet på 3 dagar är utbildningen för dig som har truckförarkort B och vill utbilda dig eller dina medarbetare till godkänt slutprov för C2-kortet för Hjullastare med skopa enligt TLP10. Utbildningen är inriktad på att motsvara behovet inom just din verksamhet. I utbildningen ingår 1 dag gemensam teori för samtliga deltagare. Därefter genomförs det praktiska avsnittet lokalt på företaget med egen hjullastare. Detta innebär att deltagaren lär sig köra i sin egen miljö och anpassa sig efter dom verkliga situationer som kan komma att uppstå.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Förare med kunskap och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för körkort eller truckföraretillstånd utfärdat av arbetsgivaren. Truckkörkort B krävs.

Målgrupp

Personer som vill skaffa truckförarkort för hjullastare med skopa.

Kursens mål

 • Öka säkerheten
 • Förbättra effektiviteten
 • Minska personskador
 • Sänka kostnader för företaget

Kursinnehåll

 • Maskintyper
 • Hjullastarens konstruktion
 • Ergonomi
 • Hantering av olika godstyper
 • Teoretisk och praktiskt pros för C2
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Vad säger lagen?
 • Körning med tillsatsaggregat

Antal deltagare

Max 10 deltagare